Formål

Formål.

  1. At udbrede kendskabet til personlighedstrækket HSP, ’sensitive personer’, til samfundet generelt, politikere, forvaltninger, institutioner, arbejdsformidlinger, det offentlige og private arbejdsmarked, relevante råd, udvalg og faggrupper og lignende.
  2. At samarbejde med disse om integration af sensitive mennesker i samfundet, herunder arbejdsmarkedet, ud fra den betragtning, at de har ressourcer at bidrage med.
  3. At forske i og beskrive hvad sensitivitet er, med fokus på ressourcer/kvaliteter. At udbrede kendskabet til de allerede eksisterende udenlandske erfaringer om sensitive personer.
  4. At støtte og hjælpe sensitive, fx via skabelse af diverse netværk og fora, og dermed danne grundlag for udveksling af erfaringer