De 4 sensitivitetstyper1. Fysisk sensitivitet

Mad, drikke og medicin
Fysisk sensitivitet kan være over for stimuli i mad og drikke som f.eks. kaffe, alkohol, sukker eller tilsætningsstoffer i maden. Ved medicinsk sensitivitet mærker du virkning såvel som bivirkning ved lavere dosis end normalt.

Andre stimuli fra omgivelserne
Du kan også være sensitiv over for andre stimuli fra omgivelserne: skift i årstiderne, lugte, lyde, lys, berøring, varme og/eller kulde. Nogle fysisk sensitive bliver særligt generet af forandringer, uorden, kaos eller mangel på skønhed.

Følsomhed over for smerte, sult og træthed
Fysisk sensitivitet kan også dreje sig om kropsfornemmelser. Især følsomhed over for smerte, sult og træthed eller manglende søvn kan være generende og vække uro.

Velvære og nydelse
Som fysisk sensitivitet kan du opleve stort velvære ved den rigtige mad, den rette dosis medicin, en tilpas temperatur etc. Du kan virkelig nyde stimuli i den fysiske verden: f.eks. massage, smuk musik, skønne ordnede omgivelser.2. Social sensitivitet

Uretfærdighed, krig og katastrofer
Social sensitivitet kan være over for uretfærdighed, f.eks. mobning på arbejdspladser, diskrimination pga. race, køn eller tro, rovdrift på naturen eller dårlig behandling af dyr. Det kan være ekstra svært for dig at se indslag om fattigdom, krig, vold og katastrofer i nyhederne.

Andre menneskers følelser
Du kan være meget påvirket af andres følelser, som du til tider kan fornemme så stærkt, som var det dine egne – til tider så meget, at du ikke kan mærke, hvordan du selv har det. Du kan også reagere ekstra stærkt, hvis et spædbarn græder, eller når familie, venner eller kolleger har problemer.

Andre menneskers holdninger
Du er sensitiv over for andre menneskers holdninger og bliver farvet af dem. Til tider så meget, at du kommer til at skifte holdning afhængigt af hvem du er sammen med. Du kan komme til at træffe valg, som ikke helt stemmer med, hvad du selv har det godt med. Det kræver energi for dig at finde tilbage til dit eget ståsted. Eller du kan måske let føle dig såret, krænket eller misforstået, når andre ikke deler din holdning.

Social retfærdighed og harmoni
Du føler stor glæde ved at hjælpe andre, som lider nød. Du falder til ro, når sociale problemer finder en løsning – og når mennesker behandler hinanden ordentligt. Du har måske et særlig stort behov for gode forhold til andre og for at blive behandlet med respekt. Både i arbejdslivet og i familielivet.3. Personlig sensitivitet

Det indre liv
Personlig sensitivitet kan være over for dine tanker, følelser, forventninger og indre forestillingsbilleder. Du kan blive overvældet af stærke indre følelser, f.eks. engagement, begejstring, sorg, vrede, lykke, glæde, skuffelse, forelskelse, forudanelser osv. Følelsen kan vare i kortere tid eller længere tid, men mens den varer, kan den være meget svær at holde ud.

Intense følelser og stemninger
Du kan identificere dig med – eller endda dyrke – intense følelser. Det kan være svært for dig at acceptere, at du ikke er dine følelser. Eller at det du føler ikke altid er sandt. Til tider vil selv positive begivenheder som f.eks. forelskelse eller begejstring virke stressende – på grund af intensiteten i din oplevelse bliver du udmattet snarere end energisk og glad.

Et rigt indre liv
Positivt set har du et meget rigt indre liv, med dybe indsigter og en evne til at bygge bro mellem modsætninger og integrere forskellige synspunkter. Du har selvindsigt og reflekterer over livet. Den livlige fantasi, de stærke stemningsskift og det fleksible, bevægelige sind kan ofte bruges kreativt inden for kunst, metodeudvikling og problemløsning.4. Ideologisk sensitivitet

På egne og andres vegne
Ideologisk sensitivitet kan være på dine egne eller andres vegne eller begge dele. Har du meget stærke ideer f.eks. om orden, retfærdighed, loyalitet eller næstekærlighed kan det være en kilde til stress, hvis du selv eller andre ikke efterlever idealet.

Ideologien og dit forhold til den
Andre gange er det evnen til at have et ideal og nogle tilhørende principper og værdier, som gør dig i stand til at klare stress og belastninger. Ideologisk sensitivitet kan med andre ord både være en kilde til stress og det modsatte – det afhænger både af ideologiens indhold, og hvor nuanceret du forholder dig til den.

Plads til nuancer
Som ideologisk sensitiv kan det i visse tilfælde være en hjælp at slække på perfektionismen og give plads til nuancer. Det vil sige at udvikle evnen til at bære over med dig selv og andre – uden helt at give køb på idealet. Det kan i denne proces være en lettelse at fravælge unødvendige kampe og derved få mere energi til at fokusere på andet, der er mere vigtigt.

 

Kilde:  www.sensitiv.dk