Er dit barn særligt sensitivt? Et spørgeskema for forældre
Besvar venligst spørgsmålene så godt, du kan. Svar RIGTIGT, hvis det er sandt eller i nogen grad sandt for dit barn eller har været det i et betragteligt tidsrum før i tiden. Svar FORKERT, hvis det ikke i nogen særlig grad gælder for dit barn, eller aldrig har gjort det. 

Mit barn…. 

1. bliver let forskrækket.

2. klager over tøj, der kradser, sammensyninger i sokkerne eller mærker i tøjet, der irriterer huden.

3. bryder sig som regel ikke om store overraskelser. 

4. lærer bedre af blide irettesættelser end af hård straf.

5. kan tilsyneladende læse mine tanker.

6. bruger store ord for sin alder.

7. lægger mærke til det mindste spor af en udsædvanlig lugt.

8. har en intelligent sans for humor.

9. er tilsyneladende meget intuitiv.

10. er svær at få til at sove efter en spændende dag.

11. har det ikke godt med store forandringer.

12. vil gerne skifte tøj, hvis tøjet er blevet vådt eller fyldt med sand.

13. stiller mange spørgsmål.

14. er perfektionist.

15. lægger mærke til, hvis andre er kede af det.

16. foretrækker stilfærdige lege.

17. stiller dybe, tankevækkende spørgsmål.

18. er meget følsom over for smerte.

19. bryder sig ikke om steder med meget støj.

20. lægger mærke til små ting (noget er blevet flyttet, noget er anderledes ved en persons udseende osv. )

21. overvejer om det er sikkert, inden han klatrer højt op.

22. klarer sig bedst, når der ikke er fremmede til stede.

23. føler ting dybt.

Sammentælling

Hvis du svarede RIGTIGT på tretten spørgsmål eller flere, er dit barn formentlig særligt sensitivt. Men ingen psykologisk test er så nøjagtig, at man kan lade den alene afgøre, hvordan man behandler sit barn. 
Vigtigt at forebygge og undgå overstimulering 
Sensitive børn trives mindre godt med et overstimulerende liv end andre børn. De bliver ofte utilfredse og udmattede, hvis der sker for meget omkring dem, og de har for få pauser til at integrere alle de indtryk, de får. Men befinder de sig i et berigende miljø, der er tilpas stimulerende, kan de til gengæld trives endnu bedre end flertallet.
Kun en begyndelse
Testen for forældre er kun en begyndelse til at forstå, hvad det vil sige at have et særligt sensitivt barn. Der er mange flere sider, som ikke er nævnt her. De voksne omkring særligt sensitive børn bliver tit vældig lettede, når de finder en mere grundig og detaljeret beskrivelse af barnets sensitive side. En dybere viden giver flere muligheder for at forstå barnet og støtte de til at skabe et godt liv.
Kilde
Testen er udviklet af Elaine N. Aron og er citeret ordret fra bogen Særligt sensitive børn, der udkom på Borgens Forlag i november 2010. Den er udviklet på baggrund af interviews og statistiske analyser af interviewmaterialet.
Nyere undersøgelser med fMRI hjernescanning indikerer neurobiologiske forskelle på mennesker med en høj og lav grad af sensitivitet. For referencer se menuen læs mere under særligt sensitive mennesker.